<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Miłośników Sportu Zaprzęgowego Klub ToGo</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.dogman.piwko.pl/togo/index2.html" rel="nofollow">http://www.dogman.piwko.pl/togo/index2.html</a></p> </div>